รพ.กรุงเทพ ทุ่ม 205 ล้านชื้อ รพ.กรุงธน เพิ่ม20%

โรงพยาบาลกรุงเทพ ใช้บริษัทย่อย ซื้อหุ้นโรงพยาบาลกรุงธน จำนวน 29.94%

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ ใช้บริษัทย่อย ซื้อหุ้นโรงพยาบาลกรุงธน จำนวน 29.94% รวมมูลค่า 205.79 ล้านบาท ทำให้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 44.96%

ปัจจุบันบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชถือหุ้นใน โรงพยาบาลกรุงธน (KDH) แล้วจำนวน 20.01% หลังจากใช้บริษัทย่อย ชื่อบริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 3,741,737 หุ้นในราคาหุ้นละ 55 บาท โดยจะจัดทำคำเสนอหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมโดยผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ บนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต)ในวันที่ 31 มกราคม 2556
อ่านเพิ่มเติม