ส.ค.ส.พระราชทาน 2556

ส.ค.ส.พระราชทาน 2556

ส.ค.ส.พระราชทาน 2556


ส.ค.ส. พระราชทาน 2556


ส.ค.ส. พระราชทาน 2556 จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีพุทธศักราช 2556 ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่