วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2556 (2013 Thailand’s Official Holidays)

2013 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีพุทธศักราช 2556

 1. 1 ม.ค. 2556, วันอังคาร                            วันขึ้นปีใหม่
 2. 25 ก.พ. 2556, วันจันทร์                          วันมาฆบูชา
 3. 6  เม.ย. 2556, วันเสาร์                             วันจักรี
 4. 8  เม.ย. 2556, วันจันทร์                           ชดเชยวันจักรี
 5. 12 เม.ย. 2556, วันศุกร์                            วันหยุดเพิ่มเติม (สงกรานต์) ตามมติคณะรัฐมนตรี
 6. 13 เม.ย. 2556, วันเสาร์                           วันสงกรานต์
 7. 14 เม.ย. 2556, วันอาทิตย์                      วันสงกรานต์
 8. 15 เม.ย. 2556, วันจันทร์                         วันสงกรานต์
 9. 16 เม.ย. 2556, วันอังคาร                        ชดเชยวันสงกรานต์
 10. 5  พ.ค. 2556, วันอาทิตย์                         วันฉัตรมงคล
 11. 6 พ.ค. 2556, วันจันทร์                             ชดเชยวันฉัตรมงคล
 12. 13  พ.ค. 2556, วันจันทร์                          วันพืชมงคล
 13. 24 พ.ค. 2556, วันศุกร์                            วันวิสาขบูชา
 14. 22 ก.ค. 2556, วันจันทร์                          วันอาสาฬหบูชา
 15. 23 ก.ค. 2556, วันอังคาร                        วันเข้าพรรษา
 16. 12 ส.ค.2556 , วันจันทร์                          วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
 17. 23 ต.ค. 2556, วันพุธ                              วันปิยมหาราช
 18. 5  ธ.ค. 2556, วันพฤหัสบดี                      วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)
 19. 10 ธ.ค. 2556, วันอังคาร                         วันรัฐธรรมนูญ
 20. 31 ธ.ค. 2556, วันอังคาร                         วันสิ้นปี

2013 Thailand’s Official Holidays

 • 1 January 2013, Tuesday                       New Year’s Day
 • 25 February 2013, Monday                  Makha Bucha Day
 • 6 April 2013, Saturday                           Chakri Day
 • 8 April 2013, Monday                             Substitution for Chakri Day
 • 12 April 2013, Friday                              Songkran extra holiday
 • 13 April 2013, Saturday                         Songkran Day
 • 14 April 2013, Sunday                            Songkran Day
 • 15 April 2013, Monday                           Songkran Day
 • 16 April 2013, Tuesday                           Substitution for  Songkran Day
 • 5 May 2013, Sunday                                Coronation Day
 • 6 May 2013, Monday                              Substitution for    Coronation Day
 • 13 May 2013, Monday                     Royal Ploughing Ceremony Day
 • 24 May 2013, Friday                              Visakha Bucha Day
 • 22 July 2013, Monday                            Arsarnha Bucha Day
 • 23 July 2013, Tuesday                            Buddhist Lent Day
 • 12 August 2013, Monday                        Her Majesty the Queen’s Birthday
 • 23 October 2013, Wednesday              King Chulalongkorn Memorial Day
 • 5 December 2013, Thursday                 His Majesty the King’s Birthday
 • 10 December 2013, Tuesday                Constitution Day
 • 31 December 2013, Tuesday                 New Year’s Eve