จี้ สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา ยุติบทบาทสื่อ

สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา

สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรชื่อดังรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง 3 หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทุจริตไร่ส้ม คราวนี้โดนคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและมีการส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือไปยังสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อประกาศให้นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา ยุติบทบาทการทำหน้าที่สื่อมวลชน

หนังสือดังกล่าวระบุว่า แม้นายสรยุทธ์ มิได้เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือนักการเมือง จึงไม่ต้องรับผิดทางด้านวินัย รวมถึงไม่มีมาตรการใดๆ ทางกฎหมายที่จะบังคับต่อนายสรยุทธให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ แต่ในฐานะสื่อที่ประชาชนจำต้องพบเห็นการทำหน้าที่อยู่ทุกวัน จึงควรมีมาตรฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าบุคคลในอาชีพอื่น หรือให้เท่าเทียมกับอาชีพข้าราชการ หรืออาชีพนักการเมือง ที่นายสรยุทธเคยตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเพื่อขจัดข้อเคลือบแคลงสงสัยในสังคมให้หมดสิ้นไป โดยไม่สร้างค่านิยมให้ผิดไปจากจารีตประเพณี ดังนั้นนายสรยุทธ จึงควรที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยุติบทบาทในหน้าที่สื่อมวลชนของตัวเองก่อนที่จะมีการดำเนินคดีในศาล อันเป็นมาตรการทางอาญา เพื่อเป็นบรรทัดฐานและเป็นตัวอย่างสื่อมวลชนที่ดีในสายตาของประชาชนต่อไป