พระสยามเทวาธิราช เทพคุ้มแผ่นดิน

พระสยามเทวาธิราช

ประเทศไทยเรา ยามที่มีสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับความสุขสงบของแผ่นดิน ประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งมักจะระลึกถึง ‘พระสยามเทวาธิราช’ ขอให้ท่านทรงปัดเป่าสิ่งร้าย ๆ แรง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ผ่านพ้นไป โดยมีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่า “พระสยามเทวาธิราช” คือ ’สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแผ่นดินไทย“

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ใช่จะมีเพียงนามธรรม

แต่มีรูปธรรม-มีความเป็นมาที่เป็นของจริง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ แล้ว กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกลุ่ม “เทพ-เทวา-เทวดา” นั้น ในไทยมี 2 องค์ ที่มีการหล่อเป็นเทวรูปขึ้นมาและนับว่ามีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ ซึ่งแม้ช่วงเวลาการสร้างการหล่อจะเป็นคนละช่วงกัน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นเทวรูปสำคัญที่คู่กัน นั่นคือองค์ “พระสยามเทวาธิราช” และองค์ “พระคลัง” ที่กรมธนารักษ์ ยุคที่มี ดร.นริศ ชัยสูตร เป็นอธิบดี ได้มีการรื้อฟื้นให้คนไทยรุ่นใหม่ ๆ ได้รู้จัก

สำหรับ “พระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแผ่นดินไทย” นั้น จากข้อมูลในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ระบุไว้บางช่วงบางตอนว่า…พระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปที่หล่อขึ้นด้วยทองคำ สูง 8 นิ้ว ประทับยืน ทรงเครื่องกษัตริยาธิราช ทรงฉลองพระองค์อย่างเครื่องของเทพารักษ์ มีมงกุฎเป็นเครื่องศิราภรณ์ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดรรชนีเสมอพระอุระ

นอกจากนี้ ยังมีประวัติพระสยามเทวาธิราช ซึ่งอ้างอิงถึง หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่าทรงเล่าไว้ สรุปได้ว่า…เทวรูปพระสยามเทวาธิราชนั้นมีการหล่อขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในยุคชาติตะวันตกแผ่ขยายอำนาจล่าอาณานิคม ซึ่งไทยก็ตกเป็นเป้าหมายในการยึดครองด้วย โดยเฉพาะโดยอังกฤษ แต่ไทยก็รอดพ้นมาได้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริว่า เมืองไทยเรานี้มีเหตุการณ์หวิด ๆ จะต้องเสียอิสรภาพมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่เผอิญให้มีเหตุรอดพ้นได้เสมอมา ชะรอยจะมีเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งที่คอยพิทักษ์รักษาอยู่ จึงสมควรจะทำเทวรูปเทพพระองค์นั้นขึ้น ไว้สักการบูชา แล้วโปรดให้พระองค์เจ้าดิษฐวรการ นายช่างเอก ทรงปั้นรูปเทพพระองค์นั้น เป็นรูปทรงต้นยืนถือพระขรรค์ในพระหัตถ์ขวา ขนาด 8 นิ้วฟุต งดงามได้สัดส่วน แล้วหล่อด้วยทองคำแท่งทั้งพระองค์

และทรงถวายพระนามว่า ‘พระสยามเทวาธิราช

ในระยะแรก “พระสยามเทวาธิราช” ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งทรงธรรม ในหมู่พระที่นั่งพุทธมณเฑียร ในพระอภิเนาว์นิเวศน์ จนถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริว่า พระอภิเนาว์นิเวศน์พระพุทธมณเฑียร และพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโครงสร้างเสาไม้หุ้มปูน ได้ชำรุดทรุดโทรมลงมาก และยากที่จะบูรณะให้คงสภาพเดิมไว้ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อลง และอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชไปประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เทวรูปองค์พระสยามเทวาธิราช ประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทน์ ลักษณะแบบวิมานเก๋งจีน มีคำจารึกเป็นภาษาจีนที่ผนังเบื้องหลัง แปลว่าที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราช ด้านหน้าขององค์เทวรูปพระสยามเทวาธิราชตั้งรูป พระสุรัสวดี หรือ พระพราหมี เทพเจ้าแห่งการดนตรีและขับร้อง มุขตะวันออกของพระวิมานตั้งรูป พระอิศวร และ พระอุมา มุขตะวันตกของพระวิมาน ตั้งรูป พระนารายณ์ทรงครุฑ เรือนแก้วเก๋งจีนนี้ประดิษฐานอยู่ในมุขกลางของพระวิมานไม้แกะสลักปิดทองที่เรียกว่าพระวิมานไม้แกะสลักปิดทองสามมุข ตั้งอยู่เหนือลับแลบังพระทวารเทวราชมเหศวร์ ตอนกลางพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ใน พระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ ตามประวัติ “พระสยามเทวาธิราช” ซึ่งอ้างอิงถึงหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ยังมีการระบุไว้ด้วยว่า หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยได้ทรงบันทึกเรื่องพระสยามเทวาธิราชไว้ บางช่วงบางตอนว่า ‘…เป็นที่นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์นัก…‘ ‘…ยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็น เห็นว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นมีจริง เราจงพร้อมใจกันอธิษฐาน ด้วยกุศลผลบุญที่เราทำมาแล้วด้วยดี ขอให้เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์พระองค์นี้ จงได้ทรงคุ้มครองป้องกันภัย และโปรดประสิทธิ์ประสาทความสมบูรณ์พูนสุข ให้แก่ประชาชนชาวสยามทั่วกันเทอญ…

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช” โดยคาถานี้มีเนื้อหาดังนี้คือ… “…สะยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มะหิทธิกา เทยยะรัฏฐัง อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา สะยามะเทวานุภาเวนะ สะยามะเทวะเตชะสา ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม…

พระสยามเทวาธิราช‘ คือ ‘เทพปกปักแผ่นดินไทย’

ช่วยกันรำลึกบูชา ‘ขอทรงดลบันดาลสุขสันติสู่ไทย’. : เดลินิวส์