ความเชื่อเกี่ยวกับกิจกรรมบุญต่างๆ

บทความ ‘ความเชื่อเกี่ยวกับกิจกรรมบุญต่างๆ‘ คอลัมน์เกร็ดไทย โดย “มลิลา” ในวารสาร “ผาสุก” ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก็ระบุไว้น่าสนใจ ซึ่งโดยสรุปนั้น มีดังนี้คือ…

การตักบาตร

นอกจากเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์มีแรงกาย สามารถดำรงชีพเพื่อศึกษาพระไตรปิฎกมาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนได้แล้ว ก็ยังมีความเชื่อ เช่น เป็นการสร้างสมบุญให้ตัวเอง หรืออุทิศให้ผู้ล่วงลับได้ส่วนบุญ เป็นต้น, การปิดทองพระ อยู่คู่พุทธศาสนิกชนมานาน มักกระทำหลังจากสักการะพระพุทธด้วยดอกไม้ ธูป เทียน โดยนิยมติดแผ่นทองเปลวที่พระพุทธรูป ซึ่งก็มีความเชื่อตามการปิดทองตามส่วนต่างๆ ขององค์พระ เช่น ปิดทองที่ใบหน้าพระ ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ปิดที่ท้องทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยาก ปิดที่สะดือทำให้ชีวิตเจริญด้วยทรัพย์สิน ปิดที่ศีรษะทำให้ปราดเปรื่องมีความคิดที่ดี ปิดที่อกทำให้เป็นคนมีเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของผู้คน ปิดที่มือเป็นการเสริมอำนาจบารมี ปิดที่เท้าเสริมมงคลเรื่องการเดินทางและที่อยู่อาศัย ปิดที่หลังทำให้คิดดี ทำแต่ความดี และปิดทองที่ฐานพระเชื่อว่าทำให้กิจการงานก้าวหน้า มั่นคง

การสร้างพระพุทธรูป

การทำบุญรูปแบบนี้เชื่อกันว่าเป็นการทำบุญที่สร้างมหากุศล อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง กิจการงานเป็นมงคลรุ่งเรืองก้าวหน้า บุญกุศลคุ้มครอง, การสรงน้ำพระ ที่นิยมทำกันมากในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ทั้งกับพระสงฆ์ พระพุทธรูป และพระบรมสารีริกธาตุ เชื่อว่าจะได้ผลบุญหนุนนำให้สมปรารถนา สมความมุ่งมาดทุกประการ, การก่อพระเจดีย์ทราย นี่ก็เป็นกิจกรรมบุญที่นิยมทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการนำเศษดินเศษทรายที่ติดเท้าออกไปจากวัดมาคืนให้วัด ในรูปของการก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

การบริจาคกระเบื้องมุงหลังคา

มีให้เห็นในวัดที่กำลังมีการก่อสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร โดยเปิดให้ทำบุญบริจาคเงินซื้อกระเบื้อง หลายวัดมีการให้เขียนชื่อผู้บริจาคหรือชื่อผู้ที่ต้องการอุทิศบุญให้ไว้บนกระเบื้องด้วย ความเชื่อในการทำบุญรูปแบบนี้ก็เช่น เสริมดวง เสริมเรื่องที่อยู่อาศัย เสริมความร่มเย็นให้ชีวิต หน้าที่การงานกิจการมั่นคง, การตีระฆังหรือฆ้อง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มักนิยมทำกันตามวัดวาอารามหลังจากทำบุญทำกุศลรูปแบบอื่น ๆ แล้ว ซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นการส่งเสริมด้านชื่อเสียง ทั้งกับตัวบุคคล หรือกิจการต่าง ๆ ด้วย

การเติมน้ำมันตะเกียง

ยุคนี้วัดจำนวนมากในไทยมีการจัดให้ชาวพุทธได้ทำกัน โดยมีความเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ หรือเสริมความรุ่งโรจน์ให้กับชีวิต

บริจาคค่าไฟฟ้า

ความเชื่อเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากกิจกรรมบุญรูปแบบนี้ก็จะคล้าย ๆ กับกรณีการเติมน้ำมันตะเกียง

การปล่อยสัตว์

ความเชื่อโดยรวมคือ เป็นการสะเดาะเคราะห์ สร้างโชค และการปล่อยสัตว์ชนิดต่าง ๆ ก็ยังมีความเชื่อเฉพาะ
เพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป เช่น ปล่อยปลาทั่วไป ทำให้มีความสุขร่มเย็นในชีวิต

ปล่อยปลาไหล ทำให้งานหรือสิ่งที่มุ่งหวังราบรื่นไม่ติดขัด

ปล่อยปลาดุก ทำให้มีชัยชนะในเรื่องต่าง ๆ ในคดีความ หรือทำให้ศัตรูแพ้พ่าย

ปล่อยปลาหมอ ทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากกรรมทุเลาเบาบางลง

ปล่อยเต่า ทำให้มีอายุมั่นขวัญยืน หรือหายจากอาการเจ็บไข้

ปล่อยหอยขม ทำให้ความทุกข์ความขมขื่นหมดไป

ปล่อยนก ทำให้พ้นเคราะห์ร้ายหรือปัญหา ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

ไถ่ชีวิตโคกระบือ ก็ทำกันมาก เป็นการสะเดาะเคราะห์

การบริจาคโลงศพ ให้กับศพไร้ญาติหรือศพอนาถา

ยุคนี้ก็มีการเปิดให้ทำ-มีการทำกันมาก ซึ่งก็มีทั้งวัด มูลนิธิ หรือศาลเจ้าต่าง ๆ ที่รับบริจาคเงินสำหรับนำไปซื้อโลง โดยกิจกรรมรูปแบบนี้ก็เชื่อกันว่าเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์บุญมาก เป็นการช่วยสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา สืบอายุ ทำให้พ้นภัยพิบัติต่าง ๆ

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญกุศล ที่ลืมไม่ได้-ขาดไม่ได้ ก็คือ การกรวดน้ำ ซึ่งมักทำหลังจากการทำบุญรูปแบบต่าง ๆ โดยเชื่อว่า เป็นการใช้น้ำเป็นสื่อ และใช้แผ่นดินเป็นพยานรับรู้ ในการทำบุญทำกุศล รวมถึงเป็นช่องทางการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ไปให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือเจ้ากรรมนายเวร

ทั้งนี้ ‘ความเชื่อเกี่ยวกับการทำบุญทำกุศล‘ ดังที่ว่ามา นี่เพียงตัวอย่าง จริง ๆ ยังมีอีกหลายรูปแบบ ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการทำบุญทำกุศลนี้ มองในทางบุญกุศลก็นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการดึงคนเข้าวัด ดึงคนให้ทำความดี แต่กระนั้น บางรูปแบบก็ ‘ควรต้องเป็นไปอย่างพอควร-ไม่สุดโต่ง’ ทั้งการเปิดให้ทำ และการทำ ซึ่งการจะได้บุญกุศล ได้มงคลชีวิต ในทางพุทธศาสนานั้น ไม่ต้องใช้ทรัพย์ แค่ สวดมนต์ พระท่านว่า…แค่นี้ก็ได้แล้ว