‘ฤกษ์ดี’ วันอมาวสี ปีพ.ศ. 2556 ขอเงินจันทร์-ขอพรจันทร์

ขอเงินจันทร์-ขอพรจันทร์

‘ฤกษ์ดี’ ปีพ.ศ.2556 ‘ขอเงินจันทร์’ เชื่อแล้วทำดี…น่าจะดี!

ดาวบริวารของโลกในทางดาราศาสตร์ที่เรียกกันว่า “ดวงจันทร์” หรือ “พระจันทร์” นั้น ว่ากันในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดวงดาวสำคัญที่เกี่ยวพันกับการทำนายทายทักในเรื่องต่าง ๆ และขณะเดียวกันก็ยังมากด้วย “ความเชื่อ” ที่มีมาเนิ่นนานนับแต่โบราณกาล ทั้งในประเทศอื่น ๆ ในทุกมุมโลก และรวมถึงในไทย

รวมถึงความเชื่อเรื่อง “ขอเงินจันทร์-ขอพรจันทร์”

ทั้งนี้ กับความเชื่อเรื่อง ‘ขอเงินจันทร์‘ นั้น เชื่อกันว่าวันที่เหมาะจะขอคือ วันอมาวสี หรือ วันนิวมูน (New Moon) ขณะที่ ‘ขอพรจันทร์‘ วันที่เหมาะจะขอคือ ‘วันปุรณมี‘ หรือ ‘วันฟูลมูน (Full Moon)’ ซึ่งทาง อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ได้ระบุถึงวันอมาวสี และวันปุรณมี ไว้ว่า…

ในส่วนของ ‘วันอมาวสี‘ หรือ ‘วันจันทร์ดับ‘ คือวันที่มีการ ‘เกิดจุดจันทร์ดับ‘ จากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยดวงจันทร์จะโคจรเร็วกว่าดวงอาทิตย์ คือใช้เวลาโคจรราศีละ 2 วันครึ่ง ส่วนดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปในจักรราศี โดยใช้เวลาราศีละประมาณ 30 วัน เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์โคจรไล่ล่าดวงอาทิตย์ ซึ่ง ในจุดที่ดวงจันทร์โคจรกุมดวงอาทิตย์สนิทองศา สนิทลิปดา สนิทฟิลิปดา ในราศีเดียวกัน ตามตำแหน่งเส้นลองจิจูด ในเวลาใด ณ เวลานั้นจะเรียกว่า ‘เวลาอมาวสี

วันอมาวสีเป็นวันแรง‘ เป็นวันที่ควรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ซึ่งวันอมาวสีจะแรงมากที่สุดถ้าเป็นอมาวสีที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนสุริยุปราคาวงแหวน สุริยุปราคาบางส่วน ก็จะมีอิทธิพลลดหลั่นกันลงมา

อมาวสีในทางบุคลาธิษฐาน ‘เป็นวันที่ฟ้าเปิด คือ สวรรค์ มนุษย์ และบาดาล เปิดพร้อมกัน‘ โดยได้มีการนำวันเวลาอมาวสีไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการขอพรพระจันทร์ โดยเฉพาะ ‘ขอเงินจันทร์’ ซึ่งความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ดังเพลงพื้นบ้าน ‘จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกงฯ…’

วิธีขอเงินที่ถูกต้องตามความเชื่อนี้ อ.ภิญโญ แนะนำไว้ว่า… ขอได้ภายในช่วงเวลาก่อนหรือหลังเกิดจุดจันทร์ดับ-อมาวสี ช่วง 8-12 ชั่วโมง โดยเริ่มด้วยการจุดธูปเทียนบูชา ใช้ธูป 15 ดอก (ตามกำลังของดาวจันทร์) เทียน 2 เล่ม พร้อมเตรียมดอกไม้มงคล 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 9 หรือ 15 อย่าง ตามแต่สะดวก พนมมือเหนืออก หลับตาตั้งจิตใจให้แน่วแน่ว่าเราจะขอพรจากพระจันทร์ โดยกล่าวบทสวดชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 สวดมนต์บทที่รู้หรือใช้อยู่บ่อย ๆ เพื่อทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ หากเจริญพระปริตรบท ‘อภยปริตร’ ได้ก็ให้สวด 15 จบ ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นให้แนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์ และเทพยดาทั้งหลาย ว่า…

“ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…เพศ…เกิดวันที่…เดือน…พ.ศ. …อายุ…เชื้อชาติ…สัญชาติ…ศาสนา…บิดาชื่อ…นามสกุล…มารดาชื่อ…นามสกุล…ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่…ถนน…ตรอก/ซอย…ตำบล/แขวง…อำเภอ/เขต…จังหวัด…มีความจำเป็นจึงต้องทำพิธีขอพรจากพระจันทร์”

แล้วก็นำ กระเป๋าเงิน ที่เตรียมไว้ ซึ่งเตรียมโดยนำเงินเท่าที่หามาได้มากที่สุดใส่กระเป๋าเงินที่ใช้ประจำ เก็บไว้ตลอดวันโดยวางไว้บนพานหรือภาชนะที่เหมาะสมหน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ห้ามนำเงินนี้ไปใช้ ห้ามให้ใครยืม อย่าให้ใครมาทวงหนี้ เงินที่จำเป็นต้องใช้ก็ให้แยกเตรียมไว้ก่อนต่างหาก นำกระเป๋าเงินนี้มาอธิษฐาน โดยจินตนาการสิ่งที่ต้องการ แล้วกล่าวคำขอพรว่า…“ขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมา” จากนั้นกล่าวคำอธิษฐาน ขอในสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นไปได้ อยู่ในกรอบเหตุผล ไม่ขัดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อตนเองเท่านั้น ขอแทนผู้อื่นไม่ได้ ขอได้ 3-5 ข้อ อย่างมากห้ามเกิน 8 ข้อ และต้องเก็บคำอธิษฐานเป็นความลับ ด้วยความเชื่อมั่นตั้งใจที่ดี

“อมาวสีนี้ ปกติจะเป็นช่วงวันพระใหญ่ที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ก็ควรทำบุญตักบาตรตอนเช้าด้วย หรือถวายสังฆทานก็ได้ ควร รับศีล 5 มายึดถือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ปฏิบัติตามหลักธรรม บำเพ็ญภาวนา ทำบุญกุศลกันอย่างเต็มที่ มีการให้ทาน ปล่อยชีวิตสัตว์ ประการสำคัญคือต้องระวังรักษาจิตใจให้ผ่องใสเป็นไปในทางที่ดีงามเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ควรสร้างอารมณ์จิตใจไปในทางที่ดีงาม ทำใจให้สบายปลอดโปร่ง คิดทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ให้ระลึกว่าช่วงนี้ เป็นช่วงสำคัญที่เราจะขอพรจากพระจันทร์ อย่ามีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครเด็ดขาด พยายามอย่าให้มีเหตุการณ์ใดที่ไม่ดีเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นจะมีอิทธิพลดำรงอยู่ไปอีก 1 เดือนเต็ม จนถึงอมาวสีในเดือนถัดไป” …อ.ภิญโญ แนะไว้

ทั้งนี้ อมาวสี การเกิดจุดจันทร์ดับ ปี 2556 นี้มี 12 ครั้งคือ…12 ม.ค. เวลา 02.23 น., 10 ก.พ. เวลา 11.12 น., 12 มี.ค. เวลา 02.58 น., 10 เม.ย. เวลา 16.49 น., 10 พ.ค. เวลา 07.07 น. (มีสุริยุปราคาวงแหวนด้วย), 8 มิ.ย. เวลา 22.33 น., 8 ก.ค. เวลา 13.50 น., 7 ส.ค. เวลา 04.43 น., 5 ก.ย. เวลา 18.42 น., 5 ต.ค. เวลา 07.24 น., 3 พ.ย. เวลา 19.33 น., (มีสุริยุปราคาแบบผสมด้วย), 3 ธ.ค. เวลา 06.42 น.

ก็เป็นความเชื่อ ‘ขอเงินจันทร์วันอมาวสี‘ ปีนี้

ส่วน ‘ขอพรจันทร์วันปุรณมี‘ ต้องต่ออีกตอน…

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง 12 ‘ฤกษ์ขอพรจันทร์’ ‘ฤกษ์ทำน้ำมนต์’ มงคล 12 วัน 12 เดือน