อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ แนะการเสริมดวงชะตาปี 2556

เสริมดวงชะตา

อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ แนะวิธีการเสริมดวงชะตาต้อนรับปีใหม่มาดูกันเลยค่ะว่าทั้ง 12 ราศี ต้องเสริมดวงให้เฮงๆ และร่ำรวยกันอย่างไรบ้างเชิญติดตามกันได้เลยค่ะ

การเสริมดวงชะตา ราศีเมษ

การเสริมชะตาชีวิตให้ชาวราศีเมษในปี 2556 ควรจะเสริมเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและโรแมนติกดังเดิม อย่างแรกเลยคือการแก้ไขปัญหาโมหะจริตและวิตกจริตที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวท่านและคู่รักของท่านด้วยการเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจะได้รู้ตนเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับแผ่เมตตาให้แก่กันและกัน หากเป็นในทางศาสนาพราหมณ์ก็ควรจะบูชาพระกฤษณะและพระราธาเทวีเอาไว้มากๆ

การเสริมดวงชะตา ราศีพฤษภ

การเสริมชะตาชีวิตให้ชาวราศีพฤษภในปี 2556 ควรหาเวลาที่จะเจริญจิตภาวนา รักษาศีลอุโบสถ ละเว้นจากการบริโภคจุกจิกหรือการฝึกขันติจากการรับประทานมังสวิรัติ นอกจากจะเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว…ยังเป็นการเสริมบุญบารมีให้เข้มแข็งตามไปด้วย

การเสริมดวงชะตา ราศีเมถุน

การเสริมชะตาชีวิตให้ชาวราศีเมถุนในปี 2556 ประการแรก ว่าด้วยเรื่องของการบรรเทาโทษชะตาในเรื่องของบริวาร ลูกจ้างในกิจการของท่านก็พึงละเว้นการใช้งานลูกจ้างและบริวารทั้งหลายในวันเสาร์ตลอดปี 2556 รวมทั้งพึงพิจารณาบุคคลที่มีผิวสีคล้ำเข้ม รูปร่างสมส่วนแต่ไร้ซึ่งส่วนเว้าส่วนโค้งเข้ามาเป็นลูกจ้างอย่างรอบคอบเพื่อลดปัญหาต่างๆ เช่น การเรียกร้องสวัสดิการมากเกินเหตุ

การเสริมดวงชะตา ราศีกรกฎ

การเสริมชะตาชีวิตให้ชาวราศีกรกฎในปี 2556 ควรจะบูชาเทพเจ้าแห่งความรักขั้นสูงสุด คือ องค์พระตรีมูรติ ซึ่งนอกเหนือจากจะประทานความรักที่สวยงามให้แก่ชาวราศีกรกฎหากบูชาอย่างถูกวิธีแล้ว ก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวได้ หากเป็นในทางการบูชาพระพุทธรูปแล้วปางที่เหมาะสำหรับท่านก็คือปางห้ามญาติก็ได้อานิสงส์บังเกิดสามัคคีในหมู่วงศาคณาญาติเช่นเดียวกัน

การเสริมดวงชะตา ราศีสิงห์

การเสริมชะตาชีวิตให้ชาวราศีสิงห์ในปี 2556 สำหรับการบูชาเทพเจ้าในทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูเพื่อเสริมชะตาให้แก่ชาวราศีสิงห์ควรจะสักการะพญาครุฑเพื่อที่ให้การเดินทางไกลเพื่อไปอบรมสัมมนาเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เจอะเจอกับอุปสรรคระหว่างการเดินทางไกลที่ทำให้ท่านต้องเจ็บตัว แต่การบูชาพญาครุฑนั้นจำเป็นต้องบูชาพระวิษณุควบคู่ไปด้วย เพราะพระองค์เป็นเหมือนเจ้าเหนือพญาครุฑ แต่ถ้าหากต้องการให้การเดินทางไกลของท่านปลอดภัย

การเสริมดวงชะตา ราศีกันย์

การเสริมชะตาชีวิตให้ชาวราศีกันต์ ในปี 2556 ควรจะเน้นเรื่องของการเสริมชะตาด้านการเงินและทรัพย์สินเป็นลำดับแรกพระคาถาที่เหมาะสมสำหรับการนี้ คือ พระคาถาหัวใจเศรษฐี อันมีตัวย่อทั้ง ๔ นาม อุ อา กะ สะ ที่มีใจความว่าให้ชาวราศีกันย์ระลึกถึงการขยันหมั่นเพียรต่อการปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานจนได้ค่าตอบแทนแล้วก็พึงเก็บรักษาทรัพย์เอาไว้ พร้อมกับคบหาสมาคมหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เป็นบัณฑิตผู้ใฝ่ดี และท้ายที่สุดก็เลี้ยงชีพตนเองด้วยความสมถะอย่าเพิ่งขยายอะไรให้ใหญ่โตเกินตัว

การเสริมดวงชะตา ราศีตุลย์

การเสริมดวงชะตาชาวราศีตุลย์ปี 2556 สิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนชะตา คือ ความรอบรู้และเข้าใจในธรรมชาติความแตกต่างของสิ่งต่างๆ อันเป็นคู่ขนานของโลกธรรมทั้ง 8 ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา ยิ่งถือมากยึดมาก ยิ่งทุกข์มาก หากวางได้บ้าง ทุกข์ก็จะน้อยลง ควรจะปลงลงสู่กรรมแล้วท่านจะสามารถปล่อยวางได้

การเสริมดวงชะตา ราศีพิจิก

การเสริมดวงชะตาชาวราศีพิจิกปี 2556 ชาวราศีพิจิกจะเข้าถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของดาวอังคาร ดาวประจำราศี ก็ควรเข้าถึงจิตที่อยู่ในใจว่า ความดีสถิตอยู่ในใจทีมีจิตประกอบด้วยกุศลกรรม ไม่มีทั้ง อวิชชา โลภ โกรธ หลง จะเข้าถึงอัตตาที่แท้จริง เมื่ออัตตาที่แท้ปรากฏ เหตุผลแห่งสัจจะธรรมก็ปรากฏพร้อมกัน จะค้นพบความกล้าหาญและอาวุธทางปัญญาที่จะไปต่อสู้กับ มารกิเลสมารในใจ

การเสริมดวงชะตา ราศีธนู

การเสริมดวงชะตาชาวราศีธนูปี 2556 การต่อสู้ การรักษาความยุติธรรมให้ดำรงอยู่ได้เป็นรูปธรรมนั้น ต้องใช้ทั้งเกียรติยศศักดิ์ศรี และความกล้าหาญ ชาวราศีธนูจะรักษาไว้ซึ่งความศานติในสังคมโลกจะต้องเป็นผู้นำเอา สัจจะ คือ ความจริงมาประกาศให้สังคมได้รับรู้ แต่ความจริงนั้นคือ ดาบที่มีทั้งสองคม ที่อาจจะต้องสู้กับความอยุติธรรมและคมอีกด้านหนึ่งจะย้อนกลับมาทำร้ายเรา

การเสริมดวงชะตา ราศีมังกร

การเสริมดวงชะตาชาวราศีมังกรปี 2556 ให้สวดบทองคุลิมาลปริตร คือ ปริตรของพระองคุลิมาล เมื่อพระองคุลิมาลทำสัจจาธิษฐานโปรดหญิงมีครรภ์ให้คลอดง่าย ตั้งแต่นั้นมาพวกมนุษย์ทั้งหลายก็มิได้คิดหวาดกลัวท่านองคุลิมาลอีก ทั้งท่านก็ได้อาหารบิณฑบาตพอฉัน ไม่ต้องลำบากเรื่องอาหารบิณฑบาตอีกต่อไป พระผู้เป็นเจ้าเจริญสมณธรรมได้รับความกำเริบร้อนใจยิ่งนัก ได้เห็นไปว่าอสุรกายที่ฆ่าไว้มาทวงเอาชีวิตเนืองๆ ภายหลังได้รับพุทโธวาทว่าให้กำจัดบาปธรรมให้ปราศจากสันดาน

การเสริมดวงชะตา ราศีกุมภ์

การเสริมดวงชะตาชาวราศีกุมภ์ปี 2556 ให้สวดบทอาฏานาฏิยปริตร เป็นปริตรที่ท้าวจาตุมหาราชผูกขึ้นที่อาฏานาฏิยนครเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันเหล่าอมนุษย์บางพวกที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร เมื่อไม่มีอะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสก็จะรบกวนเบียดเบียน ทำให้เกิดความลำบาก ท้าวจาตุมหาราช จึงได้แสดงเครื่องป้องกันรักษาที่ชื่ออาฏานาฏิยรักษ์

การเสริมดวงชะตา ราศีมีน

การเสริมดวงชะตาชาวราศีมีนปี 2556 ให้สวดบทอาฏานาฏิยปริตร เป็นปริตรที่ท้าวจาตุมหาราชผูกขึ้นที่อาฏานาฏิยนครเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันเหล่าอมนุษย์บางพวก ที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร เมื่อไม่มีอะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสก็จะรบกวนเบียดเบียน ทำให้เกิดความลำบาก ท้าวจาตุมหาราช จึงได้แสดงเครื่องป้องกันรักษาที่ชื่ออาฏานาฏิยรักษ์