ดูดวงปี 2556 ราศีมังกร อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ

ดูดวงปี 2556 ราศีมังกร อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ

ท่านที่เกิด 15 ม.ค.-12 ก.พ.
ดูดวงปี 2556 “เข็มทิศชีวิต ปี พ.ศ.2556 ปีมะเส็ง”

การงาน จะสนใจทุ่มเทเป็นพิเศษ ทำให้ประสบความสำเร็จ ได้เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนยศ เลื่อนขั้น มีรายได้มากขึ้น มีงานยากให้ทำหลายชิ้น จะได้หุ้นส่วนถูกใจ ทำนิติกรรมสัญญาสำเร็จ มีรายได้เป็นระยะ ระวังขัดแย้งกับคนรอบข้างบ้าง  เดือน ก.พ. จะมีโชคจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือยานพาหนะ มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. จะโชคดีจากงานนายหน้าติดต่อกับคนต่างชาติต่างถิ่น ซื้อขายยานพาหนะมีโชค ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีโชคด้านการเงินจากเพื่อนฝูง งานด้านการศึกษาและบริการให้ผลตอบแทนดี มีการเลื่อนขั้น ปรับฐานเงินเดือน เดือน ต.ค.- พ.ย. ได้รับผลสำเร็จ ก้าวหน้า มีอำนาจบารมี จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

การเงิน จะหมุนเวียนดีขึ้น จะใช้เงินไปกับการทำงาน จะมีโอกาสใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา ได้ทรัพย์สินเงินทองบริวารลูกน้องเพิ่มขึ้น ได้ทำงานกับคนต่างถิ่นต่างแดน จะได้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยแต่มีตำหนิ เดือน พ.ค. จะมีโชคด้านการเงิน หรือมีรายได้ใหม่ ๆ เข้ามา เดือน ก.ค. การเงินจะเพิ่มขึ้นจากการงานที่สำเร็จเกินเป้าหมาย เดือน ต.ค. มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุ  สูญเสียเงินทองจากการเดินทาง หรือเสียเงินให้กับญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุ

ความรัก ต้นปีถึง 29 พ.ค. ความรักมีชีวิตชีวามากขึ้น จะได้พบรักที่สมหวังเป็นความรักบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ได้ร่วมงานพิธีเกี่ยวกับเด็กและสตรี  บริวารคนรักมักแตกแถวปกครองยาก ไม่เชื่อฟัง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ เดือน เม.ย. มีเกณฑ์สูญเสียของรักหรือญาติสนิท เดือน พ.ค. จะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้น แต่ไม่มั่นคง เดือน ต.ค. มีเกณฑ์เคราะห์ร้ายสูญเสียของรักและญาติมิตร

สุขภาพ เจ็บป่วยจะทุเลาหายไปในที่สุด แต่ก็ต้องเหนื่อยยากทนทุกข์ทรมาน จะเครียดวิตกกังวล เดือน เม.ย.-พ.ค. มีปัญหาสุขภาพ สูญเสียพี่น้อง เพื่อนฝูง ญาติมิตรบริวาร หรือเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยของบุคคลรอบข้าง เกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงาน เดือน ส.ค.-ก.ย. มีปัญหาด้านอารมณ์ในที่ทำงาน การริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ดี มีปัญหาความดันโลหิตสูง สายตา อุบัติเหตุจากประมาท เดือน ต.ค. ระวังมีเคราะห์จากการเดินทาง อุบัติเหตุในที่ทำงาน อาการเครียดทางประสาท เดือน พ.ย. มีเคราะห์จากการเดินทางไปทำงาน หรือเพศตรงข้ามทำให้เกิด เดือน ธ.ค. มีเคราะห์จากการใช้ยานพาหนะ มีอุบัติเหตุจากงานที่ทำ

กลับสู่หน้าหลัก ดวงชะตา 12 ราศี ปี 2556